STAznanost
Knjige

75 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Krasoslovje, speleologija in spelobiologija imajo domovinsko pravico v Sloveniji zaradi pionirskih raziskav, ki so bile tu opravljene. Inštitut na Klasičnem krasu v Postojni predstavlja eno najbolj pomembnih mednarodnih raziskovalnih in študijskih krasoslovnih središč, saj interdisciplinarno povezuje raziskovanje kraškega površja, jam, voda ter biotskih značilnosti.

Razumevanje krasa je izhodišče za trajnostno načrtovanje življenja na krasu in njegovo varovanje, kar je tudi vodilo do razvoja Krasoslovnega študijskega središča Unesca. Inštitut organizira vsakoletno Mednarodno krasoslovno šolo, izdaja znanstveno revijo Acta Carsologica, izvaja številne terenske meritve, v sodelovanju z Jamarsko zvezo Slovenije ureja Kataster slovenskih jam ter redno posodablja krasoslovno knjižnico. Raziskovalne izsledke zbira in ureja v okviru evropskih infrastrukturnih raziskovalnih mrež. Prehojeno preteklo pot inštituta spremljajo številni dosežki, ki se ne kažejo zgolj v znanstveni odmevnosti, ampak tudi pri reševanju praktičnih problemov s katerimi se srečujemo na krasu.