STAznanost
Knjige

Znanstveno pisanje: Znanstveno pisanje > razmišljanje v besedah

Vse je lahko, če le veš, kako! In tudi znanstveno pisanje ni izjema. Da bi postali uspešen avtor različnih znanstvenih in strokovnih del, je potrebno prvotno ustvariti pozitiven odnos do pisanja, takoj zatem pa usvojiti osnovne "obrtniške" spretnosti in ponotranjiti temeljna navodila, kot je npr. IMRaD struktura (angl. Introduction, Methods, Results and Discussion - uvod, metode, rezultati in diskusija).

Znanstveno pisanje pa je tudi dinamičen proces in to, kar smo se naučili pred leti, morda ne velja več. Prav tako se lahko struktura spreminja od revije do revije, od založbe do založbe. Temu moramo pri našem delu vedno slediti in se prilagoditi. Samo, če bo raziskava objaviljena in če jo bodo bralci sprejeli, bomo dosegli svoj namen - našo prepoznavnost v znanstvenem svetu.