STAznanost
Knjige

Osebnosti druge svetovne vojne

Podobno kot v seriji dosedanjih monografij o osebnostih so skušali avtorji z biografskimi študijami protagonistov različnih socialnih, spolnih, poklicnih, nacionalnih, političnih idr. opredelitev večplastno osvetliti prevladujoče teme, dogodke in soočenja časa, pri čemer se je uredniška ambicija oprla na prepričanje, da je mogoče s kompleksno razgrnitvijo družbenih okoliščin prispevati, da bi bila izkušnja starih generacij v pomoč novim pri razumevanju stvarnosti.

Skoraj osemdeset let po koncu druge svetovne vojne, ki je preoblikovala svetovni red in za več desetletij za silo pomirila poglavitna družbena neravnovesja, se ponovno soočamo s kolektivnimi in intimnimi mukami ob razpadanju predstavnega sveta.
Na antifašizmu utemeljena epoha druge polovice 20. stoletja je nekaterim od akterjev vojne namenila vlogo nacionalnih junakov, drugim izdajalcev, a zlasti ko je govora o najbolj bolečem poglavju zgodovine Slovencev v 20. stoletju, je treba vrhunskost zgodovinskega dela meriti ne le po količini zbranih podatkov, temveč po izvirnosti zastavitve vprašanj, prepričljivosti približanja minulih družbenih kontekstov ter sposobnosti njihove večplastne razgrnitve.