STAznanost
Knjige

Sodobni izzivi v izobraževanju

Monografija z naslovom Modern Challenges in Education, ki je izšla v angleščini pri izdajateljih Centre for Childhood Research, Faculty of Teacher Education, University of Rijeka in Pedagoški fakulteti UL prinaša deset poglavij na temo izzivov v izobraževanju, s katerimi se soočamo v sodobnem času. Obravnava izzive na institucionalni ravni kot tudi izzive, s katerimi se soočajo pedagoški delavci, ki izobražujejo za pedagoške poklice, ter učitelji v praksi.