STAznanost
Knjige

Aspergerke

Dekletom aspergerjev sindrom diagnosticirajo redkeje kot fantom, in tudi ko so simptomi prepoznani, jim pomoč pogosto ni na voljo. Priročnik zapolnjuje praznino na tem področju. Obravnava različne vidike tako osebnega kot poklicnega življenja: zgodnje spomine na obtoževanje in krivdo, posamezne izjemne spretnosti, prijateljstva, romance in zakon; zajeti so tudi zaposlitev, kariera, rituali in rutine, skupaj z depresijo, zlomi in nerazumevanjem, ki so skoraj integralni del ljudi s spektra. Knjiga razkrije refleksije več kot petintridesetih žensk z diagnozo v spektru, pa tudi njihovih partnerjev in staršev.

Aspergerke so tiha manjšina. So manjšina manjšine. Ženske z aspergerjevim sindromom so manj vidne, v primerjavi z moškimi na spektru avtizma so večinoma kasneje in tudi manjkrat prepoznane in diagnosticirane. Svoje posebnosti pogosto skrivajo in dalj časa kompenzirajo. Njihovo trpljenje zaradi drugačnosti in posledično socialne izključenosti je največkrat obrnjeno navznoter, v njih same. Tudi kot odrasle ženske največkrat ne najdejo sogovornika, s katerim bi lahko podelile svojo drugačnost in izzive, ki jim jih ta prinese v vsakdan izobraževalne, poklicne in partnerske poti.