STAznanost
Knjige

Informacijska varnost: Doba tehnoloških prebojev in pravnih izzivov

Digitalizacija je v polnem teku. Če se nam je pogovor z računalniškim sistemom še pred kratkim zdel nekaj nemogočega, se zdaj to že dogaja, informacijsko-komunikacijska tehnologija pa nam že v bližnji prihodnosti prinaša še veliko več. Za delovanje tovrstnih informacijskih sistemov je potrebna baza podatkov, iz katere črpajo. Tak sistem temelji na nas, uporabnikih - na naši uporabi digitalnih naprav in podatkov, našem gibanju, delovanju v kibernetskem prostoru, skratka na naši zasebnosti. Zato je pomembno poznati tako koristi kot pasti nove tehnologije in jih znati informacijskovarnostno in pravno ovrednotiti.

V tretji knjigi v zbirki Informacijska varnost so obravnavani različni informacijskovarnostni problemi tudi s pravnih vidikov. Kot družba smo danes obkroženi s številnimi oblikami novodobne tehnologije, ki nam na vsakem koraku našega vsakodnevnega življenja želi "pomagati". Seveda pa tukaj ni vse tako enostavno. Nova tehnologija prinaša poleg pozitivnih stvari tudi nekatere nevarnosti. Te se lahko kažejo v obliki posega v zasebnost posameznika, nedovoljene odtujitve podatkov, analiziranja uporabnikovega obnašanja, povzročanja materialne škode itn. Zato je pomembno, da kot družba poznamo tehnologijo, ki jo uporabljamo, in ustvarimo mejo, do katere je pravno dovoljena njena uporaba.