STAznanost
Knjige

Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju

Monografija prinaša rezultate triletne raziskave, v kateri so člani projektne skupine iz treh ustanov (ZRC SAZU, UL in UNG) združili moči z vabljenimi specialisti za posamezne cenzurne teme. Obravnava t. i. dolgo 19. stoletje - čas med francosko revolucijo in prvo svetovno vojno, ki je bil z vidika cenzure izredno dinamičen.

V tem obdobju, ki ga simetrično razpolavlja revolucionarno leta 1848, se je oblikovala slovenska posvetna književnost, rojevali so se prvi časopisi v slovenščini, vzpostavljalo in krepilo se je narodno gibanje. Vse te procese je pomembno sooblikovala cesarska cenzura: do leta 1848 v obliki prevladujoče predcenzure, konkretizirane v policijsko-cenzorskem omrežju razvpitega dvojca Metternich-Sedlnitzky, po marčni revoluciji, ki je za hip razprla vrata svobode izražanja, pa zlasti v obliki pocenzure, ki je problematične avtorje krotila s pomočjo sodnega aparata. Monografijo sestavlja enaindvajset bogato ilustriranih poglavij: uvodu vodje projekta sledita kronološko urejena osrednja sklopa ("1789-1848: Cenzura od francoske do marčne revolucije" in "1848-1918: Cenzura od marčne revolucije do vélike vojne"), ki obsegata vsak po deset poglavij.