STAznanost
Knjige

Svetloba tudi v temì. Dante Alighieri (1265-1321), pesnik in vizionar

Znanstvena monografija podrobneje seznanja z opusom pesnika, ki se je zapisal v sam vrh svetovne književnosti in v nesporno kulturnozgodovinsko dediščino evropske poezije. Prispevki prinašajo raznolike obravnave, ki vse presenečajo s poglobljenostjo in preciznostjo vpogleda v Dantejevo ustvarjalnost.

Prek biografskega očrta in interpretacijskega pregleda življenja in dela Danteja Alighierija od zgodovinskega časa njegove epohe do konca 16. stoletja (Zajc), podrobnega vpogleda v pesniški postopek prve pesniške zbirke Novo življenje (Senegačnik) do filološko-filozofskih ali literarnozgodovinskih razprav (Marinčič, Weiss, Širca, Škamperle, Zajc), ki ponujajo natačno in intrigantno analizo pesnikovih ustvarjalnih pobud, pomeni ta knjiga vsaj tehten razlog za ponoven razmislek o Dantejevi historični vrednosti v najširšem pomenu te besede. Prispevki s tematizacijskim središčem (Navernik, Gudović, Grdina, Ožbot, Vodopivec-Zajc, Ruggerio), ki obsegajo drugi del monografije, predstavljajo dopolnilno in nekoliko specifično razsežnost celovite obravnave Dantejevega opusa (tudi v poznejših obdobjih). Na ta način zaključujejo knjigo kot redko in edinstveno v zadnjih desetletjih na slovenskih tleh, mednarodno javnost pa bo knjiga nagovorila s trojezičnimi povzetki in dvojezično objavljenim prispevkom italijanskega literarnega zgodovinarja.

Kar se zdi morda pomembno, je vtis, ki ga monografija zapusti v bralcu, in sicer: odprta in spodbujena refleksija o kompleksnosti in nedoumljivi globini poezije Danteja Alighierija, avtorja, ki je vstopil v literarni kanon tujih in domačih zgodovinskih pregledov evropske literature, obenem pa bo za vedno ostal tudi poetično čtivo, rezervirano posebej za pesni(š)ke-sladokusce.