STAznanost
Knjige

Analitični pogled na najvidnejše družbene medije v letu 2023

Monografija z naslovom "Analitični pogled na najvidnejše družbene medije v letu 2023" naslavlja prepoznano raziskovalno vrzel preučevanja zasnove družbenih medijev.

Posebni poudarek je na konceptualnem vidiku, ki omogoča prepoznavanje logične zasnove, arhitekturnih značilnosti, potencialov in specifik družbenega medija ter primerjavo s konkurenčnimi rešitvami. Predstavlja zbirko medsebojno primerljivih poglavij, ki opisno in analitično preučujejo najvidnejše predstavnike pokrajine družbenih medijev v letu 2023. Poglavja so rezultat projektne naloge študentov Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki so v okviru predmeta "Arhitektura interaktivnih medijskih vsebin" sistematično in mentorirano preučevali izbrane družbene medije.