STAznanost
Knjige

Matematika v umetnosti

Knjiga poizkuša na precej elementarni način prikazati dovolj širok nabor tem iz umetnosti, predvsem gre tu za likovne umetnosti in glasbo, kjer lahko opazimo pojav matematičnih struktur. S tem lahko bralec najde ideje za samostojno bolj poglobljeno obravnavo marsikakšne teme.

Naslovi poglavij: Števila in razmerja, Matematika v glasbi, Osnovne oblike, Simetrija, Vozli in spleti, Tlakovanja, Perspektiva, Fraktali.