STAznanost
Knjige

Dolina Baruna pod Makalujem

Znanstvena monografija Dolina Baruna pod Makalujem je interdisciplinarno delo devetih avtorjev o svetovno znani visokogorski pokrajini Himalaji. Monografija na enem mestu združuje izsledke znanstvenih raziskovanj različnih ved, ki so potekala ob boku slovenskih alpinističnih himalajskih odprav na Makalu v letih 1972 in 2014.

Pobudnik za nastanek monografije ter avtor najobsežnejšega prispevka je dolgoletni sodelavec Oddelka za geografijo FF UL, redni in zaslužni profesor v pokoju, dr. Jurij Kunaver.

Nepalsko dolino Baruna predstavlja z različnih zornih kotov in tako bralcu nudi celosten vpogled v tamkajšnje naravne značilnosti in njihove spremembe. Med odpravama so namreč minila dobra štiri desetletja, ki so spričo podnebnih in drugih sprememb pustila neizbrisen pečat v tej veličastni pokrajini.

Monografija je sestavljena iz osmih poglavij in vsebinsko obarvanega uvodnika, ki ga je prispeval Aswin Kumar Shresta, častni generalni konzul Nepala v Sloveniji. Matevž Novak je izdelal pregledno študijo o geoloških značilnosti Nepalske Himalaje s poudarkom na dolini Baruna. Jurij Kunaver je prispeval pregled geomorfološkega raziskovanja zgornjega dela doline Baruna, s poudarkom na letu 1972. Irena Mrak in Tomaž Goslar sta s primerjavo slikovnega gradiva iz let 1972 in 2014 na primeru južnega ostenja Makaluja obravnavala spremembe obsega himalajskih ledenikov, napisala pa sta tudi prispevek o vplivu nadmorske višine na človeški organizem in prilagoditve nanjo. Matej Blatnik je prispeval poglavje o značilnostih rastlinstva v Nepalu s poudarkom na dolini Baruna. Jože Bavcon in Blanka Ravnjak sta pisala o rastlinstvu Himalaje skozi zapise prof. dr. Toneta Wraberja. Janez Gregori je predstavil zoološke raziskave v dolini Baruna v letu 1972. Viki Grošelj pa je osvetlil zgodovino alpinističnega osvajanja Makaluja.