STAznanost
Knjige

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Digitalizacija vzgoje in izobraževanja - priložnosti in pasti

Pričujoča monografija z naslovom "Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Digitalizacija vzgoje in izobraževanja - priložnosti in pasti" se osredotoča na kompleksne spremembe, ki jih prinaša digitalizacija ter vključevanje digitalnih tehnologij v izobraževalne procese, ter ponuja različne razmisleke ter poglede na ta proces, saj razčlenjuje večplastne razsežnosti te spremembe in preučuje zapleteno mrežo politik, ki jo podpirajo. Sestavljena je iz dveh delov, od katerih je vsak posvečen samostojnemu, a kljub temu prepletenemu vidiku te digitalne preobrazbe.

V 21. stoletju se je področje izobraževanja zaradi razvoja tehnologije in digitalizacije znašlo na prelomnici. V zadnjih nekaj desetletjih so namreč digitalne tehnologije prodrle v vse vidike sodobnega življenja ter spremenile način komuniciranja, dela ter vzpostavljanja in vzdrževanja medčloveških odnosov. Vse to pa vpliva tudi na področje izobraževanja, ki je kot temelj človeškega napredka in družbenega razvoja dinamičen proces in ki se razvija v skladu s spreminjajočimi se potrebami izobraževalcev_k, učencev_k in širšega družbenega konteksta. Digitalna revolucija je na področje izobraževanja vnesla korenite spremembe, za katere so značilni široka povezljivost, hiter dostop do velike količine informacij in nova komunikacijska orodja, kar je sprožilo spremembo paradigme v načinu pridobivanja, razširjanja in uporabe znanja. Sklenemo lahko, da je na področju izobraževanja digitalizacija, še posebej v času po pandemiji, prinesla novo obdobje, ki postavlja pod vprašaj stare pedagoške paradigme in na novo opredeljuje vloge tako izobraževalnih politik, izobraževalcev_k, učencev_k in ostalih deleženikov, povezanih s tem področjem.