STAznanost
Knjige

Slovenske pesnice in pisateljice na začetku 20. stoletja

Monografijo Slovene Women Writers at the Beginning of the 20th Century (Slovenske pesnice in pisateljice na začetku 20. stoletja) sestavlja enajst literarnozgodovinskih študij in dodatek - biografija avtoric. V ospredju so komparativne raziskave o slovenskih avtoricah na začetku 20. stoletja v obdobju moderne.

Monografija se osredinja na ustvarjanje štirih ključnih avtoric: prozaistke Zofke Kveder (1878-1926) in treh pesnic: Vide Jeraj (1875-1932), Ljudmile Poljanec (1874-1948) in Lili Novy (1885-1958). Pričujoča monografija osvetljuje v slovenski literarni vedi prezrte ali ne dovolj raziskane avtorice in njihovo ustvarjanje na začetku 20. stoletja. Knjiga tako prinaša nova spoznanja v slovenistično vedo in primerjalno literarno zgodovino kot tudi v širšem znanstvenem prostoru širi vednost o ustvarjanju slovenskih avtoric.