STAznanost
Knjige

Tehnike za zagotavljanje veljavnosti in zanesljivosti podatkov v marketinških raziskavah in analiza podatkov v marketingu

Znanstvena monografija "Tehnike za zagotavljanje veljavnosti in zanesljivosti podatkov v marketinških raziskavah in analiza podatkov v marketingu" se osredotoča na zbiranje informacij za marketinške namene v organizacijah in zagovarja znanstveni pristop pri merjenju marketinških konceptov.

Utemeljuje znanstvene principe kvantitativnega merjenja v marketingu za zagotavljanje natančnih in zanesljivih podatkov ter metode za analizo podatkov v marketingu. Obravnavane so tudi napredne tehnike analiziranja podatkov, kot so modeliranje strukturnih enačb, s katerimi merimo vplive latentnih spremenljivk, ki lahko so v vlogi odvisne, kot tudi neodvisne spremenljivke. Monografija vsebuje sedem poglavij, ki obsegajo razumevanje informacijskega sistema v marketingu, tržne naravnanosti, teorije merjenja v marketingu, veljavnosti in zanesljivosti merilnih lestvic, metode za preverjanje povezav med parametričnimi in neparametričnimi spremenljivkami ter modeliranje strukturnih enačb.