STAznanost
Knjige

Duševno zdravje v napredni praksi zdravstvene nege

Potrebe po zdravstveni negi se v današnjem času spreminjajo; za obvladovanje zahtevnih zdravstvenih problemov na področju duševnega zdravja je potrebna vedno večja vključenost medicinskih sester, strokovnjakinj na svojem področju, ki lahko z dodatnimi strokovnimi znanji prispevajo k obvladovanju duševnih motenj in razvad, ki vplivajo na njihov nastanek, k promociji zdravja, preprečevanju in obvladovanju bolezni. Kot je zapisano v smernicah o napredni zdravstveni negi 2020 Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN) si pacienti zaslužijo kakovostno, varno, strokovno in cenovno dostopno zdravstveno oskrbo.