STAznanost
Knjige

Informacijska varnost: Etično hekanje 2.0

Monografija obravnava spremembe, povezane z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, in nove oblike groženj, ki so jim izpostavljeni vsi uporabniki spleta. Podrobno so predstavljeni primeri dobrih praks samozaščite in zaščite organizacij. Zelo dobrodošel pa je tudi povzetek (kazensko)pravnih okvirov ureditve Evropske unije, Sveta Evrope ter Slovenije, ki so relevantni za razumevanje pravnega položaja etičnega hekerja v Sloveniji.

Potreba po preverjanju varnosti informacijskih sistemov z učinkovitimi metodami, kakršna je na primer etično hekanje, je večja kot kadarkoli doslej. V knjigi so podrobno predstavljene spremembe, povezane z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij, in nove oblike groženj, ter primeri dobrih praks samozaščite in zaščite organizacij, povzeti pa so tudi relevantni pravni okviri. Knjiga je namenjena vsem, ki se srečujejo z vprašanjem kibernetske varnosti - tako strokovnjakom, etičnem hekerjem, tistim, ki testirajo odpornost informacijskih sistemov, kot pravnikom, ki se srečujejo z legitimnostjo tovrstnih storitev, managerjem kibernetske varnosti in odločevalcem, navsezadnje pa vsakemu uporabniku kibernetskega prostora.