STAznanost
Knjige

Zbirka sodobnih pravnih vprašanj

Znanstvena monografija "Zbirka sodobnih pravnih vprašanj" obravnava izbrana in sodobna (aktualna) vprašanja varstva človekovih pravic. Teme dvanajstih člankov se tako nanašajo na varstvo otrokovih koristi, svobodo govora, pravico do pozabe, varstvo potnikov v letalskem zračnem prometu in morebitne kršitve v korporacijskem pravu, varstvo zasebnosti in osebnih podatkov ter na izbrana kazniva dejanja (npr. pedofilija, umor...).

Teme so skrbno izbrane ter predstavljajo sodobna, odprta ali posebej problematična področja, ki so izpostavljena kršitvam in s tem posegom v temeljne človekove pravice ter svoboščine. Kadar se najbolj ranljive osebe v naši družbi pojavijo kot žrtve (npr. otroci), se žrtvam teh kršitev, v večini teh prispevkov, posveča dodatna pozornost. Teme člankov se nanašajo na nacionalne pravne sisteme (slovenskega in turškega) ter na mednarodnopravne ureditve.