STAznanost
Knjige

Socialna država

Knjiga opisuje moderno socialno državo, pojasni zgodovinsko dinamiko njenega nastanka in njen sodobni pomen ter dokazuje, da socialna država ni zašla v slepo ulico ali težave, temveč je ključni element sodobnega kapitalizma in vitalni del demokratičnih družb.

Programi socialne države se razlikujejo tako glede na časovna obdobja kot tudi politične režime ali ustroje, njihov ključni pomen pa je uravnovesiti trge in oblast, svobodno podjetništvo in socialno varnost. Dandanes se skuša socialno državo (ponovno in) pogosto prikazovati kot problem, a v resnici je ključnega pomena za delovanje sodobnih demokratičnih držav.

David Garland je profesor prava in sociologije na Univerzi v New Yorku ter gostujoči profesor na Univerzi v Edinburghu. Je član britanske in ameriške akademije znanosti in umetnosti. Je tudi avtor niza nagrajenih knjig o kazni in kazenskem pravu, najpomembnejše so: Punishment and Welfare (1985), The Culture of Control (2001) in Peculiar Institution (2010).