STAznanost
Knjige

Je Evropa krščanska?

Roy, ki je v Globaliziranem islamu dokazoval, da je val islamskega terorizma izraz individualizirane sodobnosti islamskih družb in ne njihove "zaostalosti", ter v kasnejših delih opozarjal na vedno večjo dekulturacijo religije v sodobnem svetu, se v pričujoči knjigi posveti položaju krščanstva v današnji evropski družbi.

Se pravi vprašanju, pogosto obravnavanem v navezi s sekularizacijo ali krščansko identiteto Evrope, včasih tudi "povratkom religije". Po Royu je sekularizacija, vsaj v Evropi, ireverzibilen pojav. Odnosi med cerkvijo in državo, ki sta se na začetku 20. stoletja ločili kulturno dokaj neopazno, saj so vrednote ostale enake, so se proti koncu stoletja zaostrili prav zaradi vse večje oddaljitve obeh vrednostnih sistemov. V javnosti je tako (rimokatoliško) krščanstvo bolj prisotno, kar pa ni znamenje krepitve, temveč upada njegove vloge. Tako postaja vedno bolj svetovno (in s tem manj evropsko), medtem ko se Evropa kulturno oddaljuje od njega.

Olivier Roy, francoski politični filozof, trenutno profesor na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, je avtor vrste odmevnih knjig, ki se posvečajo politični analizi religije, zlasti islama, in širše kulturnih sprememb v sodobni družbi - omenimo le L'Aplatissement du monde, Secularism Confronts Islam in Globalizirani islam.