STAznanost
Knjige

Napredni proizvodni sistemi: osnove za strukturiranje, modeliranje, upravljanje, vodenje in krmiljenje

Znanstvena monografija na sistematičen način obravnava napredne proizvodne sistemi v luči konceptov četrte industrijske revolucije, ki jo v znanstvenih krogi imenujejo Industrija 4.0, in konceptov prihajajoče nove industrijske revolucije, t. i. Industrije 5.0.

Pomanjkljivost znanstvene literature s tega področja je navedla avtorja predložene znanstvene monografije, da na enem mestu na vseobsegajoči način sistematizira dostopno tujo znanstveno literaturo s področja naprednih proizvodnih sistemov, njihovih konceptov in modelov ter na ta način približa bralcu teoretične osnove za strukturiranje, modeliranje, upravljanje, vodenje in krmiljenje naprednih proizvodnih sistemov, kot so pametni proizvodni sistemi, ki predstavljajo proizvodno paradigmo Industrije 4.0, in adaptivni kognitivni proizvodni sistemi, ki so identificirani kot nova proizvodna paradigma za prihodnjo industrijsko revolucijo - Industrijo 5.0.

Znanstvena monografija vsebuje natančno opredeljeno in znanstveno utemeljeno analizo razvoja novih konceptov sodobnih proizvodnih sistemov. To pomeni, da je primerna tako za akademsko okolje (pedagoško in raziskovalno osebje, študente) kot tudi za strokovno javnost, še posebej za načrtovalce sodobnih proizvodnih sistemov.