STAznanost
Knjige

Informatika in informacijska varnost: Repetitorij

Informatika je veda o informacijah in načinih njihovega procesiranja ter o upravljanju informacijskih sistemov. Ker se z informacijami srečujemo skoraj povsod v vsakdanjem življenju in se z njimi ukvarjamo vse bolj, je informatika vpeta v domala vse pore našega življenja. Predstavljata "infrastrukturo" in nudi podporo ostalim poslovnim procesom. Izzivi v informatiki so povezani z zahtevano kakovostjo storitev, z investicijami, tveganji, poslovnim lastništvom in z njihovim upravljanjem. V gradivu je informatika opisana z varnostnega vidika.

Skladno s tem vidikom zahtevamo predvsem, da so informacije: (a) razpoložljive, (b) celovite in (c) zaupne, v obsegu kot je to potrebno za potrebe izvajanja poslovnih procesov. Informatika mora poskrbeti za širšo podporo poslovnim procesom v zahtevanem obsegu. Torej je informatika področje, ki predstavlja infrastrukturo v logistiki. V manjši meri velja tudi obratno, a vendarle je informatika podstat za logistiko, saj predvsem z informacijskimi procesi omogočamo izvajanje logističnih.