STAznanost
Knjige

Vojeslav Molè: umetnostni zgodovinar, pesnik in kulturni posrednik

Vojeslav Molè (1886-1973) je bil poklicno dejaven kot profesor umetnostne zgodovine, a hkrati celo življenje tesno povezan s književnostjo in pisanjem - posvečal se je poeziji, pisal je dnevnik in kasneje spomine, prevajal ter deloval kot književni in kulturni posrednik. Moletovo bogato življenjsko delo iz različnih zornih kotov osvetljuje pričujoča monografija, naslovljena Vojeslav Molè: umetnostni zgodovinar, pesnik in kulturni posrednik.

Izhodiščno točko za pripravo monografije je predstavljal Posvet o Vojeslavu Moletu, ki ga je Slovenska matica v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Poljske v Ljubljani pripravila 5. oktobra 2022. Večina sodelujočih na posvetu je svoje povzetke razširila v znanstvene prispevke; ti skupaj z dodanim prispevkom poljske avtorice in nagovori predstavljajo celoto monografije, ki jo izdajamo ob petdeseti obletnici Moletove smrti.