STAznanost
Knjige

Jurij Slatkonja (1456-1522): od Kranjske do Dunaja

Knjiga sedmih mednarodno uveljavljenih avtorjev s področij zgodovinskih, muzikoloških in umetnostnozgodovinskih znanosti govori o življenju, delovanju in upodobitvah Jurija Slatkonje iz Ljubljane, cerkvenega dostojanstvenika in organizatorja dvorne glasbene kapele Maksimilijana I.

Delo je razdeljeno v tri tematske sklope. Prvi obravnava Slatkonjevo življenjsko in karierno pot. Posebno pozornost namenja njegovemu krajevnemu in socialnemu izvoru ter vplivu mreže njegovih poznanstev na njegovo delovanje in se ukvarja z njegovo vlogo po posvetitvi v dunajskega škofa leta 1513. Drugi sklop je posvečen Slatkonji kot glasbeniku. Prva razprava podaja pregled dosedanjih obravnav Jurija Slatkonje kot glasbenika ter ovrednoti njegovo znano skladateljsko delo. Sledi prispevek o tedanji organizaciji cesarske dvorne kapele in Slatkonjevi vlogi. Sklop zaključuje pregledna predstavitev glasbenih aktivnosti na Slovenskem v njegovem času. Zadnji sklop prinaša analizo Slatkonjevih upodobitev iz obdobja zgodnjega novega veka ter analizo Slatkonjevega epitafa v dunajski stolnici, zlasti glede na njegovo avtorstvo. Vsi prispevki temeljijo na arhivskih virih, nekateri so bili za to publikacijo uporabljeni prvič. Slatkonjevo življenje in delo umeščajo tako v slovenski nacionalni kot tudi širši evropski prostor.

Knjiga je izšla v sozaložništvu Slovenske matice in Založbe ZRC SAZU. Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in Muzikološkega inštituta ZRC SAZU.