STAznanost
Knjige

Popotovanje človeštva

Popotovanje človeštva je knjiga, ki razkriva tančine zgodovine človeštva in odpira oči glede njegove prihodnosti.

Oded Galor je profesor ekonomije na ameriški Univerzi Brown, kjer odkriva temeljne razloge za razvoj, blaginjo in neenakost na raznih koncih sveta in skozi celotno človeško zgodovino. Po vseživljenjskem raziskovanju tega področja je s Popotovanjem človeštva objavil prvo knjigo za širše občinstvo in pojasnil ključne ugotovitve svojega dela. Galor se v knjigi ne osredinja samo na izjemen napredek človeške civilizacije v zadnjih stoletjih, temveč skuša pokazati tudi na univerzalne sile izza strukturnih sprememb, ki so pripeljale do razvoja človeške civilizacije in neenakosti po svetu.

Galor najprej analizira ključne prelomnice v davni preteklosti, od prvih naselbin in njihove organizacije, do pojava poljedelstva in njegovega vpliva na razvoj skupnosti, v osrednjem delu knjige pa se posveti zadnjim stoletjem, ko je na določenih delih Zemlje prišlo do silovitega skoka v zdravju človeštva, življenjske dobe ter obilja nasploh. Tu postreže z mnogimi presenetljivimi ugotovitvami, ki zamajejo nekatere ustaljene predstave o zgodovini in razvoju človeštva: bolj kot množična industrializacija je bilo pomembno množično izobraževanje; bolj kot izkoriščanje otrok za delo ter dobički iz tega naslova, je bil pomemben konec teh praks; bolj kot razvoj tehnologije je neenakost življenjskega standarda ljudi zmanjševalo to, da se je v družinah rodilo manj otrok. Navdihujoča knjiga!

Ena najodmevnejših knjig s področja razvoja človeške družbe v zadnjih letih, ki je prevedena v več kot trideset jezikov.