STAznanost
Knjige

Vas Črnotiče med Krasom in Istro

V knjigi avtor z etnološkega in umetnostnozgodovinskega vidika obravnava stavbno in kulturno dediščino Črnotič, ki slovijo po svoji urbanistični zasnovi, kamniti arhitekturi ter kar dveh cerkvah iz 17. stoletja, s poudarkom na njenih ustvarjalcih od 17. stoletja do prve polovice 20. stoletja.

Poleg podrobnih opisov obeh cerkva in njune kamnite opreme predstavlja etape njune stavbne zgodovine ter ju na podlagi temeljitega poznavanja zgodovine kamnoseštva in primerjav s sočasno cerkveno arhitekturo v širši okolici umešča v opuse pomembnih kamnoseških in zidarskih mojstrov Anžeta Felicijana in njegovega sina Anžeta mlajšega iz Rodika, Vincenca in Anžeta Rojine iz Brezovice v Brkinih ter Janeza Dobrile iz zidarske rodovine Karamonov iz Hrpelj. Iz etnološkega zornega kota so najzanimivejši opisi vaškega stavbnega tkiva s številnimi domačijami, ki se ponašajo s kvalitetnimi kamnoseškimi členi, med katerimi so najbolj reprezentativni dvoriščni portoni in vogelniki s podpisi domačih mojstrov samoukov. Poudarek je prav na slednjih, ki so v tej knjigi prvič predstavljeni z izčrpnimi biografskimi podatki ter kamnoseškimi in zidarskimi opusi. Najpomembnejši so bili Luka Škorja - Smučev in več rodov Slavcev, po domače Bržanov.