STAznanost
Knjige

Krščanski ateizem

Uvod: zakaj mora biti resnični ateizem posreden

1. Naj se religija izčrpa
Kdo ne prenese resnice? - Subjektivnost v afropesimizmu - Ali Bog verjame sam vase? - Sveti duh kot model za emancipatorno skupnost - Kaj je resnični materializem? - Od agnosticizma k čisti razliki

2. Zakaj Lacan ni budista
Hinajana, mahajana, teravada - Zakaj je bodhisatva prevarant? - Proti žrtvovanju - Ultimativna izbira

3. O superpozicijah in nestvareh
Kako je mogoče, da se moti sama realnost? - Bellov izrek - Prevaran Bog - Prostor ali čas - Materializem nestvari

4. Sveto, obsceno in nemrtvo
Zaužitje zadnjega ljudožerca - Incestuozni kratki stik - Iskanje samega sebe - Sladki in kisli Bog

5. Neque homo neque deus neque natura
Kozmizem kot zagovor poganskega krščanstva - Ultrainteligentni idiotizem chatbotov - Stroji perverzije - Postčloveško

6. Zakaj je politika imanentno teološka?
Antagonizem brez sovražnika - Od antagonizmov k razrednemu boju - Dvoumnost nestvari

Zaključek: zakaj potrebujemo psihoanalizo?