STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na kongresu Unesca za odpravo težav pri prosto dostopnih izobraževalnih virih

Ljubljana, 19. septembra - Na tridnevnem kongresu Unesca o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki se je v Ljubljani začel v ponedeljek, so predstavniki učiteljev, študentov in posameznih ustanov poudarili velik pomen tovrstnih virov. Hkrati so izpostavili težave, zaradi katerih še niso dovolj izkoriščeni, in pozvali k njihovi odpravi.

David Robinson iz Kanadske zveze univerzitetnih učiteljev je poudaril, da prosto dostopni izobraževalni viri (open educational resources - OER) pomembno zmanjšujejo stroške, ki jih morajo študentje nameniti za izobraževanje. Po njegovih besedah omogočijo izobraževanje tudi tistim, ki bi se mu morali zaradi finančnih težav odreči.

Še vedno pa doseganje ciljev, ki naj bi jih dosegli s pomočjo OER, onemogočajo nekatere ovire, je spomnil. Tako denimo učna gradiva niso dostopna ali pa jih je težko najti. Poleg tega niso vedno najbolj verodostojna, k čemur pa ne botrujejo le slabi prevodi, je izpostavil. Po njegovem opozorilu morajo biti vedno na prvem mestu izobraževalni cilji, ne pa komercialni interesi.

Predsednik Evropske študentske zveze Helge Schwitters je menil, da izobraževanje s pomočjo OER spodbuja ustvarjalnost, kritično mišljenje, študentje pa znanje tudi soustvarjajo in ne le osvajajo.

Izobraževanje s pomočjo OER je dostopno tudi ljudem s posebnimi potrebami. Gradiva pa je mogoče študentom približati s prevodi v njihove materne jezike, je naštel.

V Mednarodnem svetu za prosto dostopno izobraževanje in izobraževanje na daljavo (ICDE) s sedežem v norveškem Oslu so pozvali k takojšnji odpravi ovir na poti k prosto dostopnemu izobraževanju. Treba je opredeliti odgovorne za konkretne korake, ključno pa je mednarodno sodelovanje, je dejala Torunn Gjelsvik iz te nevladne organizacije.

Pomen OER za države, kjer je izobraževanje zaradi finančnih ovir manj dostopno, je poudaril Christopher Maiyaki iz Komisije nacionalnih univerz v Nigeriji. OER po njegovem mnenju vnaša optimizem med tiste, ki si izobraževanja sicer ne morejo privoščiti.

Ministri s področja izobraževanja iz različnih držav so na kongresu že v ponedeljek poudarili pomen države pri omogočanju kakovostnega in vsem dostopnega izobraževanja. Kot so menili, lahko k temu pripomorejo prosto dostopni izobraževalni viri, pomembno pa je tudi vlaganje v učitelje.

Slovenska ministrica Maja Makovec Brenčič je v panelni ministrski razpravi dejala, da je bila odločitev o modernizaciji izobraževalnega sistema v Sloveniji vladna, takšen projekt pa zahteva celosten pristop, saj modernizacija izobraževanja prinaša modernizacijo na več področjih.

Kongres se bo v sredo končal z razpravo o medregijskem sodelovanju pri OER.