Morigenos contributes data for AI model to recognise whales and dolphins

STAznanost

News

More articles

Video

Tropikalizacija slovenskega morja

Andrej Golob o delu hidrologov na Arsu

Blaž Šter o delu meteorologa na Arsu

Klimatologinja Mojca Dolinar o posledicah podnebnih sprememb v Sloveniji

Strokovnjaka o sanaciji poplav ter napakah in prihodnjih ukrepih na področju upravljanja z vodami

Hidrolog Golob: Jeseni je možnost poplav večja