KEMIJA

Mladi raziskovalec s prebojnima inovacijama na poti v brezogljično družbo

STAznanost

Napovednik

  • 20. maj
  • 12:00 Dogodek v organizaciji Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, na katerem bodo o svojih odmevnih dosežkih zadnjega leta spregovorile Lucija Grahek (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), Ana Hofman (Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU), Petra Svoljšak (Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU) in Alenka Zupančič (Filozofski inštitut ZRC SAZU); Atrij ZRC, Novi trg 2; LJUBLJANA
  • 18:00 Slavnostna akademija ob 100-letnici elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani, nagovor bo imel predsednik DS Alojz Kovšca; Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Prešernova 10; LJUBLJANA
  • 21. maj
  • 9:00 Posvet o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov, potekal bo pod okriljem ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Javno službo nalog rastlinske genske banke in Kmetijskim inštitutom Slovenije; Kmetijski inštitut Slovenije, Paviljon 2000 v 2. nadstropju, Hacquetova ulica 17; LJUBLJANA

Več dogodkov

Prijava na prejemanje tedenskega biltena STAznanost po elektronski pošti

Video

Pajkov strup kot sredstvo za zdravljenje kronične bolečine

Odkritje Haldanove enačba v kavarni Mafija

40. obletnica uvedbe študijskega programa poslovna informatika

Sodelujoči roboti omogočajo nove aplikacije v industriji in bolnišnicah pa tudi domačem okolju

Slovenska raziskovalka Špela Gorički

Dan ARRS 2018 - financiranje znanosti