Napovednik

16.10.2018 15:00 Ljubljana

Vključevanje vedenja in fiziologije v razumevanje odzivov kopenskih ektotermnih organizmov na bodoče okoljske spremembe

seminar z naslovom Vključevanje vedenja in fiziologije v razumevanje odzivov kopenskih ektotermnih organizmov na bodoče okoljske spremembe, ki ga bo predstavila Anamarija Žagar; Biološko središče, Večna pot 111
16.10.2018 18:00 Tržič

Nekdanja in sodobna pokrajina skozi prizmo ledinskih imen

predavanje znanstvenega sodelavca Geografskega inštituta Antona Melika Matjaža Geršiča z naslovom Nekdanja in sodobna pokrajina skozi prizmo ledinskih imen, ki ga pripravlja Občina Tržič; Razstavno-izobraževalno središče Dolina
16.10.2018 19:00 Ljubljana

Tatinski nanodelci v pljučih

dogodek v okviru cikla Skodelica znanosti z naslovom Tatinski nanodelci v pljučih, na katerem bo sodeloval raziskovalec na odseku za fiziko trdne snovi Instituta Jožef Stefan in vodja Laboratorija za biofiziko Janez Štrancar; Atrij ZRC, Novi trg 2
17.10.2018 17:00 Ljubljana

Predstavitev knjige Sociološka imaginacija

pogovor ob izidu prevoda knjige Sociološka imaginacija (Charles Wright Mills), ki ga pripravlja Slovensko sociološko društvo; Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva ulica 7
17.10.2018 19:00 Ljubljana

Odprti večer Medicinske fakultete

prvi Odprti večer Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, posvečen staranju in demenci, na katerem bodo med drugim sodelovali nevrolog Zvezdan Pirtošek, psihiatrinja Lea Žmuc in družinska zdravnica Tatjana Cvetko; fakulteta, velika predavalnica, Korytkova ulica 2
18.10.2018 Celje

Etične implikacije enega Boga

Mednarodna znanstvena konferenca Teološke fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Etične implikacije enega Boga. (do 20.); Duhovno središče sv. Jožefa, Plečnikova ulica 29
18.10.2018 9:00 Ljubljana

Dan odprtih vrat na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo

dan odprtih vrat na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, namenjen dijakom (do 17. ure); Jamova cesta 2
18.10.2018 15:30 Piran

Sociološko srečanje 2018

odprtje sociološkega srečanja z naslovom Družba in družbena gibanja 50 let po 1968, ki ga organizira Slovensko sociološko društvo, uvodna nagovora bosta imela piranski župan Peter Bossman in predsednica društva Aleksandra Kanjuo Mrčela; ob 19.15 podelitev nagrad in priznanj društva v Art Hotelu Tartini (do 20.); Gledališče Tartini, Kidričevo nabrežje 6
19.10.2018 9:00 Brežice

1. Toporišičev dan

odprtje znanstvenega simpozija 1. Toporišičev dan - Skladnja enostavčne povedi slovenskega jezika; ob 11.30 okrogla miza z jezikoslovcem Kozmo Ahačičem z naslovom Skladnja enostavčne povedi pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli; ob 13.30 novinarska konferenca; Posavski muzej Brežice, mali avditorij, Cesta prvih borcev 1
19.10.2018 9:00 Novo mesto

Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela

simpozij in predstavitev raziskovalnih del prejemnikov velike Krkine nagrade; ob 11.30 podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela; Krkina upravna stavba na Šmarješki cesti 6
19.10.2018 10:00 Maribor

Izzivalci meja

znanstveno srečanje o gledaliških osebnostih v Mariboru z naslovom Izzivalci meja, ki bo potekala v okviru Festivala Borštnikovo srečanje 2018 v organizaciji ZRC SAZU (Raziskovalna postaja Maribor) in Univerzitetne knjižnice Maribor; Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, Gospejna ulica 10
19.10.2018 11:00 Ljubljana

Multikulturalizem v javnih politikah

predstavitev znanstvene monografije Multikulturalizem v javnih politikah (Multiculturalism in Public Policies), ki so jo izdali Akademska mreža za sodelovanje v jugovzhodni Evropi, Inštitut za družbene vede iz Beograda, Center za mednarodne in varnostne študije Fakultete za politične vede Univerze v Zagrebu in Inštitut za narodnostna vprašanja ter predstavitev Akademske mreže za sodelovanje v jugovzhodni Evropi; Inštitut za narodnostna vprašanja, sejna soba, Erjavčeva 26
9.11.2018 9:30 Ljubljana

Delavnica

delavnica v okviru evropskega raziskovalnega projekta EIRENE - Povojne tranzicije v perspektivi spola: primer severovzhodno jadranskega prostora z naslovom Women and post war transitions: Politics (še 10.); ZRC SAZU, Novi trg 2
6.12.2018 18:00 Ljubljana

Kako narediti dobro orodje?

dogodek v okviru cikla Znanost med knjigami z naslovom Kako narediti dobro orodje?, na katerem bo sodeloval predstojnik odseka za tanke plasti in površine na Inštitutu Jožef Stefan Miha Čekada; knjigarna Konzorcij, Slovenska 29